CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÊ PHONG

2019-02-23 14:44:38

6.7 ha

Tổng diện tích

12 block

Tổng số Block

3175 căn hộ

Tổng căn hộ

33-34 tầng

Số tầng của từng block

31%

Mật độ xây dựng khối đế

379.467 m2

Diện tích sàn xây dựng

liên quan